Zameranie kuchynského priestoru

Priestor pre Vašu budúcu kuchyňu  si prídeme presne zamerať modernou technikou. Zároveň získame o priestore  lepšiu predstavu. Ak ste ešte stavať nezačali, budeme pracovať podľa plánu domu.